Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/elturow/domains/solidarnoscelturow.pl/public_html/modules/mod_hot_newsflash/tmpl/default.php on line 20

Start

Ogłoszenie

Mając na uwadze dobro pacjentów, jak i pracowników Spółki MegaMed Sp. z o.o. Oddział w Bogatyni, pragniemy wesprzeć działania zarządu nastawione na poszukiwanie lekarzy, chcących zasilić kadrę medyczną tej spółki.
W związku z tym, zdecydowaliśmy udostępnić miejsce na naszej stronie dla ogłoszenia, o ofercie pracy dla lekarzy, z jedoczesną gorącą prośbą o jego szerokie rozpowszechnienie!

01

W Muzycznym Radiu o Eltur-Serwis

marek

Wypowiedź dla Muzycznego Radia w sprawie sytuacji w Eltur-Serwis - Marek Stecyk Przewodniczący NSZZ "Solidarność' przy Elektrowni Turów, oraz Wojciech Ilnicki Przewodniczący NSZZ Solidarność KWB Turów. WARTO POSŁUCHAĆ!!!

Link >>

Wsparcie Górniczej Solidarności KWB Turów dla działań w obronie Eltur-Serwisu

01

7 kwietnia 2017 r. w Sali Zbornej PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów odbyło się XXX Sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" KWB Turów.
Uchwałą Komisji Zakładowej, w ramach podziękowania za zaangażowanie na rzecz „Górniczej Solidarności” przyznano odznaki Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" KWB Turów wyróżniającym się działaczom, oddanym idei Solidarności i pracy związkowej. W gronie odznaczonych znalazł się nasz Przewodniczący Marek Stecyk.
A o to pełna lista odznaczonych: Duda Piotr (Przew. K.K), Stecyk Marek (Przew. MK NSZZ „S” przy Elektrowni Turów), Sprawka Danuta (emeryt), Bartkowiak Konrad (m-2), Filipowicz Grzegorz (g-2), Wochna Sławomir (TZ), Piekarski Artur (g-3). Odznaczenie nadane w 2016r odebrał również Kierżnowski Janusz (FM).
W trakcie spotkania głos zabierali zaproszeni goście, a wśród nich nasz przedstawiciel, który kolejny już raz poruszył temat trudnej sytuacji, jaka ma miejsce w Spółce Eltur-Serwis. Zebrani delegaci z uwagą i zrozumieniem wysłuchali wystąpienia Przewodniczącego Marka Stecyka, a następnie w formie uchwały udzielili jednoznacznego poparcia działaniom Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów, dotyczących sprzeciwu wobec planów restrukturyzacji w Eltur-Serwis Sp. z o.o. (J.K.)

skan

Zdjęcia w galerii >>

Walne Zebranie Delegatów Elektrownia Turów 31 marca 2017

start

Dnia 31 marca 2017r. w sali widowiskowej budynku B, odbyło się trzecie w obecnej kadencji Sprawozdawcze Międzyzakładowe Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów. Po przebrnięciu przez niezbędne, proceduralne formalności, przystąpiono do realizacji zatwierdzonego przez delegatów programu zebrania. Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez Przewodniczącego Marka Stecyka sprawozdania z działalności Komisji Międzyzakładowej za 2016 rok. Następnie, w imieniu Komisji Rewizyjnej protokół z kontroli za poprzedni rok odczytała Maria Danel. Z odczytanego protokołu wynika, iż po dokonaniu całościowej analizy działalności Komisji Międzyzakładowej, nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości w działalności . W międzyczasie na salę obrad zaczęli docierać pierwsi zaproszeni goście. Spośród wielu zaproszonych, swoją obecnością zaszczycili nas:
Paweł Styczyński - Z-ca Dyrektora Oddziału Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Tomasz Żelazko - Dyrektor Techniczny
Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki
Franciszek Kopeć – Przewodniczący Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”
Bogusław Wojtas – Z-ca Przewodniczący Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”
Krzysztof Kamiński – PTS „Betrans” sp. z o. o. Oddział Eltur-Trans w Bogatyni
Bogdan Brzozowski – Dyrektor Oddziału EPORE Sp. z o. o. Oddział Bogatynia
Mirosław Jaworski – Prezes Zarządu P. P. U. Solpet Sp. z o. o.
Karolina Kisiel – Radca Prawny
Łukasz Wereszczyński – Radca Prawny
Na ręce Pana Przewodniczącego, został skierowany list do Delegatów, od Pana Sławomira Zawady Prezesa Zarządu PGE GiEK, z podziękowaniami za zaproszenie, z wyjaśnieniem powodu nieobecności na naszym zebraniu, oraz z życzeniami owocnych i mądrych obrad. List został odczytany delegatom w obecności przybyłych gości.
Po przywitaniu, a następnie wystąpieniach przybyłych gości, przyszła w końcu pora na pytania. Pośród wielu pytań dominowały te związane z sytuacją w Spółce „Eltur- Serwis”. Niestety większość pytań pozostała bez odpowiedzi, ponieważ mimo zaproszenia, żaden przedstawiciel zarządu tej spółki nie zaszczycił nas swoją obecnością, a szkoda… Kolejną grupę pytań stanowiły pytania dotyczące bieżących, nie dla wszystkich zrozumiałych działań służb pracodawcy, jakie mają miejsce w zakładzie. Na większość z nich odpowiedzi udzielili Panowie Dyrektorzy naszego oddziału.
W wyniku głosowań, jednogłośnie (bez zastrzeżeń) WZD przyjęło jedną uchwałę(absolutoryjną) i jedno stanowisko, którego treść dołączamy jako załącznik.
Na tym Walne zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów zakończono.(J.K.)

stanowisko

Zdjęcia w galerii >>

"Opłatkowa" Komisja Międzyzakładowa

01a

     20 grudnia, po raz ostatni w 2016 roku, spotkali się członkowie Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów. Posiedzenie komisji jak zawsze odbyło się w sali szkoleniowej w budynku dyrekcji. W programie znalazły się jedynie dwa punkty, mianowicie omówienie sytuacji w Elektrowni Turów i poszczególnych spółkach, oraz tradycyjne podzielenie się opłatkiem. (J.K.)

Zdjęcia w galerii >>