Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/elturow/domains/solidarnoscelturow.pl/public_html/modules/mod_hot_newsflash/tmpl/default.php on line 20

Start

Komunikat Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów.

     Informujemy, że w dniu 27.02.2018 r. zakończono w kołach/okręgach wybory do władz związku na kadencję 2018 – 2022.
     O wynikach wyborów w poszczególnych kołach/okręgach informowaliśmy na bieżąco obecnych przewodniczących, kół, których zobowiązaliśmy do przekazania tej informacji wszystkim członkom koła.
Informujemy również, iż termin Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów wyznaczono na dzień 16.03.2018 r.

...

01

Pogrzeb odbędzie się 23.02.2018r. na cmentarzu w Bogatyni o godzinie 14:00.

Wybory związkowe na kadencję 2018-2022 r.

Do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów.
     W dniu 29 stycznia 2018r. rozpoczynają się wybory związkowe w okręgach/kołach na kadencję 2018r. - 2022r. Tak jak w poprzednich kadencjach, zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą Prezydium Komisji Międzyzakładowej przekształciło się na czas wyborów w Zakładową Komisję Wyborczą.
     Przewodniczącym Komisji został kol. Janusz Danel. Termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zostanie ustalony po zakończeniu wyborów we wszystkich okręgach/kołach i podany będzie do wiadomości członków związku osobnym komunikatem. O terminach wyborów w swoich okręgach/kołach, jak i sposobie przeprowadzenia wyborów, poinformowani zostali przewodniczący kół. W przypadku wyborów z tzw. „wędrującą urną” (wydziały pracujące w systemie lub łączone wydziały w różnych lokalizacjach) karty zgłoszeń kandydatów można pobierać u przewodniczącego koła, w biurze związku, od dnia ogłoszenia terminu wyborów w danym kole, jak również pobrać ze strony (w załączniku).  Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w kołach następuje na 2 dni przed ustalonym dniem głosowania.  W przypadku okręgów/kół, w których wybory będą przeprowadzone na zebraniu wyborczym, zgłoszenia dokonywane będą bezpośrednio na tym zebraniu.

Zgłoszenie

Nigdy nie jesteśmy tak biedni, aby nie stać nas było na udzielenie pomocy bliźniemu!

01

Jest porozumienie!!!

11a

     Sukcesem zakończyły się wczorajsze negocjacje w Bełchatowie. W wyniku trwających wiele godzin uzgodnień,  doszło w końcu do podpisania przez Komitet Koordynacyjno - Protestacyjny GK PGE porozumień kończących spory zbiorowe zgłoszone 30 października 2017, w zakresie projektów WiFi, oraz „Wdrożenie koncepcji funkcjonowania obszaru rachunkowości  w PGE GiEKA S.A. - FinPro”. Strona społeczna od początku była przeciwna tym projektom uważając, że ich wdrożenie niosłoby poważne zagrożenie wielu miejsc pracy w naszej lokalizacji. Nie ukrywamy, że negocjacje były trudne. Jednak najważniejsze, że doprowadziły do pozytywnego dla pracowników rozstrzygnięcia! Szczegóły podpisanych porozumień w załączniku. 

Zdjęcia w galerii >>

Skan 1

Skan 2