Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

   W dniu 28.04.2015 r. w Bełchatowie odbyło się wspólne posiedzenie Prezydiów Społecznej Rady Konsultacyjna Branży Węgla Brunatnego, Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania oraz Wspólnej Reprezentacji Związkowej Pracowników Elektrociepłowni w PGE GiEK S.A. W dyskusji poruszono sytuację związaną z trwającymi w Spółkach sporami zbiorowymi. Omówiono również materiał pod nazwą „Wizja funkcjonowania Spółki – prace koncepcyjne”, przedstawiony na spotkaniu 16.03.2015 r. w Złotnikach Lubańskich przez Zarząd PGE GiEK S.A.  W odniesieniu do poruszanych tematów sporządzono trzy stanowiska: 

  1. W sprawie przedstawionego materiału koncepcyjnego.
  2. W sprawie Pełnomocnika Prezesa Zarządu PGE ds. Dialogu Społecznego.
  3. Przeprowadzenia kolejnej tury rokowań.