Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Szanowni Energetycy w Elektrowni Turów !

   Pragnę serdecznie podziękować Państwu za udział w wyborach przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A., za oddane na mnie głosy i tak duże poparcie, które od Państwa otrzymałem. Słowa uznania kieruję również do Związków Zawodowych działających w Naszych Oddziałach za to, że potrafiły wznieść się ponad wszelkie podziały i w wiekszości wspólnie poprzeć moją kandydaturę.  Napawa to mnie dużym optymizmem, gdyż w ten sposób stajemy się wszyscy silniejsi i skuteczniejsi w obronie naszych praw i miejsc pracy.

   Pierwsza tura wyborów nie przyniosła rozstrzygnięcia. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganego poparcia wśród głosującyh pracowników Spółki. To sygnał dla pracowników do jeszcze większej mobilizacji i przemyślanych decyzji podczas oddawania głosu w drugiej ostatecznej turze wyborów.

   W związku z powyższym, zwracam sie do Państwa o wzięcie udziału w głosowaniu, które odbędzie się w dniach 20-23 kwiecień 2015r. Niespełnienie regulaminowego wymogu 50% frekwencji może spowodować, że decyzje podejmnowane przez Radę Nadzorczą będą zapadały bez wiedzy i udziału przedstawicieli pracowników.

   Wszystkich Państwa jeszcze raz proszę o oddanie na mnie swojego cennego głosu. Sprawy pracowników największego kapitału każdej firmy były, są i będą dla mnie priorytetem. Przy wsparciu Strony Społecznej i odpowiedniej komunikacji z pracownikami mając na uwadze ich zaufanie, w przypadku wyboru, jestem w stanie pełnić obowiązki członka Rady rzetelnie, odpowiedzialnie i merytorycznie.slawomir_wochna

   Kończąc, jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za oddanie na mnie tak wielu głosów.

Z poważaniem

Sławomir Wochna

 Oryginalny tekst >>