Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Przystąpiliśmy do "Sekcji" ...

Miło nam poinformować, iż zgodnie z podjętą na Międzyzakładowym Sprawozdawczym Walnym Zebraniu Delegatów w dniu 27 marca uchwałą, wyrażającą akces przystąpienia do Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Brunatnego NSZZ „Solidarność”, do Rady Sekcji został złożony stosowny wniosek. W dniu 10 kwietnia został on pozytywnie rozpatrzony. W związku z tym staliśmy się pełnoprawnym członkiem tejże sekcji.