Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

11a

     Sukcesem zakończyły się wczorajsze negocjacje w Bełchatowie. W wyniku trwających wiele godzin uzgodnień,  doszło w końcu do podpisania przez Komitet Koordynacyjno - Protestacyjny GK PGE porozumień kończących spory zbiorowe zgłoszone 30 października 2017, w zakresie projektów WiFi, oraz „Wdrożenie koncepcji funkcjonowania obszaru rachunkowości  w PGE GiEKA S.A. - FinPro”. Strona społeczna od początku była przeciwna tym projektom uważając, że ich wdrożenie niosłoby poważne zagrożenie wielu miejsc pracy w naszej lokalizacji. Nie ukrywamy, że negocjacje były trudne. Jednak najważniejsze, że doprowadziły do pozytywnego dla pracowników rozstrzygnięcia! Szczegóły podpisanych porozumień w załączniku. 

Zdjęcia w galerii >>

Skan 1

Skan 2