Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

01

7 kwietnia 2017 r. w Sali Zbornej PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów odbyło się XXX Sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ "Solidarność" KWB Turów.
Uchwałą Komisji Zakładowej, w ramach podziękowania za zaangażowanie na rzecz „Górniczej Solidarności” przyznano odznaki Zasłużony dla NSZZ "Solidarność" KWB Turów wyróżniającym się działaczom, oddanym idei Solidarności i pracy związkowej. W gronie odznaczonych znalazł się nasz Przewodniczący Marek Stecyk.
A o to pełna lista odznaczonych: Duda Piotr (Przew. K.K), Stecyk Marek (Przew. MK NSZZ „S” przy Elektrowni Turów), Sprawka Danuta (emeryt), Bartkowiak Konrad (m-2), Filipowicz Grzegorz (g-2), Wochna Sławomir (TZ), Piekarski Artur (g-3). Odznaczenie nadane w 2016r odebrał również Kierżnowski Janusz (FM).
W trakcie spotkania głos zabierali zaproszeni goście, a wśród nich nasz przedstawiciel, który kolejny już raz poruszył temat trudnej sytuacji, jaka ma miejsce w Spółce Eltur-Serwis. Zebrani delegaci z uwagą i zrozumieniem wysłuchali wystąpienia Przewodniczącego Marka Stecyka, a następnie w formie uchwały udzielili jednoznacznego poparcia działaniom Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów, dotyczących sprzeciwu wobec planów restrukturyzacji w Eltur-Serwis Sp. z o.o. (J.K.)

skan

Zdjęcia w galerii >>