Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

     W związku z brakiem jakiejkolwiek reakcji na poprzednie pisma w sprawie trudnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej, Spółki Eltur Serwis Sp. z o.o. kierowane między innymi do: Ministerstwa Energii, Zarządów PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Warszawa, PGE GiEK S.A. Bełchatów, PGE GiEK S.A. oddział Elektrownia Turów Bogatynia, oraz Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Gdańsk. Jak również w związku z ustaleniami, jakie zapadły na spotkaniu Załogi, Zarządu Eltur-Serwis sp. z o.o. i Organizacji Związkowych, publikujemy treść oświadczenia wydanego przez „stronę społeczną”.

Oświadczenie