Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

"Pakt"

     W dniu 18 kwietnia b.r. na spotkaniu w Bełchatowie, organizacje związkowe funkcjonujące w Oddziałach PGE GiEK S.A. oraz Spółkach zależnych i nadzorowanych przez PGE GiEK S.A. ustaliły, a następnie skierowały do władz Grupy Kapitałowej PGE wspólne stanowisko,  w którym odrzucają projekt tzw. „paktu”, przygotowanego przez Stronę pracodawców.

 Pismo ZZ z dnia 18.04.16 >>