Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Prawo Pracy po nowemu

W poniedziałek, 22 lutego br. wejdzie w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2015 r., poz. 1220). Ustawa wprowadza długo oczekiwaną nowelizację Kodeksu pracy. Gruntowej zmianie ulegną m. in. przepisy normujące zawarcie umowy o pracę oraz zasady dotyczące rozwiązywania umowy o pracę.

Więcej informacji:http://diariuszzwiazkowy.pl/kraj/prawo-pracy-po-nowemu