Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

W poniedziałek 25 stycznia  odbyło się w Bełchatowie pierwsze w tym roku posiedzenie Społecznej Rady Konsultacyjnej Wytwarzania. W związku z upłynięciem kadencji obecnego Prezydium Rady  przeprowadzono wybory, które wyłoniły Przewodniczącego, oraz Prezydium. Przewodniczącym Rady na dwuletnią kadencję został Tomasz Wiercioch z Elektrowni Opole. W skład  prezydium weszli:

Anna Grudzińska – Oddział ZEDO
Iwona Wasińska – Oddział Elektrownia Opole
Janusz Mańko – Oddział Elektrownia Turów, któremu powierzono funkcję sekretarza Rady
Paweł Wiśniewski – Oddział Elektrownia Bełchatów

W dalszej części posiedzenia rady omówiono bieżące  sprawy i problemy występujące w poszczególnych oddziałach. Po krótkiej przerwie, obrady wznowiono z udziałem Prezesa Zarządu Pana Sławomira Zawady, oraz  członków Zarządu PGE GiK S.A. Dyskusja skupiała się na wyartykułowaniu najistotniejszych spraw, które mają kluczowe znaczenie na funkcjonowanie oddziałów.  Omówiono również strategię współpracy Zarządu ze Stroną Społeczną.