Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Pikieta Dolnośląskich Pracowników Stacji Sanitarno Epidemiologicznych

01Dzisiaj we Wrocławiu pod Urzędem Wojewódzkim Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Inspekcji Sanitarnej Dolnego Śląska, zorganizował pikietę protestacyjną! Powodem zorganizowania pikiety była dramatyczna sytuacja finansowa pracowników SANEPIDU, oraz ich bezsilność i brak nadziei na doprowadzenie do kompromisu w rozmowach, jakie od wielu miesięcy prowadzą z pracodawcami w ramach prowadzonego sporu zbiorowego! Od wielu lat ta grupa zawodowa otrzymuje jedne z najniższych wynagrodzeń wśród pracowników podległych rządowi i samorządom. W związku z apelem od Przewodniczącego Regionu o solidarnościowe wsparcie, na wrocławską pikietę udał się przewodniczący Marek Stecyk i wiceprzewodniczący Jacek Kuciński. (J.K.)

Zdjęcia w galerii >>