Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Komunikat...

strajk   Informujemy, że w dniu 2 października 2015 r. zakończyły się referenda strajkowe przeprowadzone przez Międzyzwiązkowe Zespoły Negocjacyjno - Protestacyjne PGE GiEK S.A. w Oddziałach KWB Turów oraz Elektrownia Turów.

 - w Kopalni 98,06% pracowników powiedziało TAK popierając działania Organizacji Związkowych w realizacji żądań sporu zbiorowego i opowiadając się za przeprowadzeniem STRAJKU w kopalni. Frekwencja w trakcie referendum wyniosła 82,14%

- w Elektrowni TAK powiedziało 97% pracowników. Frekwencja wyniosła 72%.
   

   Dziękujemy wszystkim pracownikom za wzięcie udziału w referendum i wypowiedzenie się w sprawie przyszłych działań organizacji związkowych mających na celu obronę miejsc pracy.

   Po zakończeniu referendów w innych, pozostających w sporach zbiorowych z pracodawcami Spółkach GK PGE i pozyskaniu informacji o ich wynikach, ustalony zostanie termin przeprowadzenia dwugodzinnego strajku ostrzegawczego w podmiotach objętych sporami. Pomimo trwającej procedury organizacji akcji protestacyjnej przedstawiciele strony społecznej i osoby upoważnione do reprezentowania pracodawców spotkają się w dniu 6 października w Bełchatowie w obecności mediatora na kolejnym spotkaniu, które mamy nadzieję zbliży strony do wypracowania kompromisu zakończonego podpisaniem porozumienia.
Załączniki do powyższego tematu:

  • Pismo do Dyrektora
  • Protokół MKP-S
  • Wspólny komunikat