Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

   W związku z trwającymi w Obu Oddziałach Spółki sporami zbiorowymi w dniu 20 sierpnia br. odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich Organizacji Związkowych działających w Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Turów.

   W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowy przebieg negocjacji i stopień ich zaawansowania w prowadzonych w obronie miejsc pracy sporach zbiorowych oraz omówiono zakres i terminy dalszego wspólnego działania strony społecznej.

   Organizacje Związkowe z Turowa podkreślają chęć zawarcia porozumienia, lecz wobec ewidentnego braku takiej woli ze strony Pracodawców i Gwarantów w tym głównie PGE S.A. po podpisaniu Protokołu Rozbieżności postanawiają, z początkiem września, przystąpić do organizacji referendum strajkowego w obu Oddziałach Spółki. W przypadku jego pozytywnego wyniku, w pierwszej połowie października przeprowadzone zostaną akcje protestacyjne w formie strajku ostrzegawczego i blokady drogi Bogatynia - Zgorzelec.

   Wszystkie działania prowadzone będą w porozumieniu z Organizacjami Związkowymi z pozostałych Oddziałów PGE GiEK S.A.

   Przyczynami takich działań są nie tylko zamierzenia restrukturyzacji zatrudnienia, ale rówież niepokojące informacje o możliwości zaniechania budowy nowego bloku w Elektrowni Turów.