Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Stanowisko nr 1

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Delegatów

Regionu Jeleniogórskiego NSZZ Solidarność

z dnia 22 maja 2015

 

Od ośmiu lat koalicja PO-PSL prowadzi bezwzględną politykę antyspołeczną, antyzwiązkową i antypracowniczą. W realizacji tej polityki rządowi pomagał obecny Prezydent, podpisując bez jakichkolwiek konsultacji i porozumień wszystkie antyspołeczne projekty ustaw - Ustawa o wydłużeniu wieku emerytalnego, Ustawa o zmianie kodeksu pracy w zakresie elastycznego czasu pracy, wszystkie Ustawy podnoszące koszty życia obywateli Polski. Dodatkowo wspierał bezkrytycznie działania rządu PO-PSL blokujące dialog społeczny. Warto przypomnieć o zlekceważeniu inicjatyw społecznych w zakresie referendum o wieku emerytalnym, o minimalnym wynagrodzeniu, o obowiązku szkolnym sześciolatków.

Czytaj całość >>