Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Walne Zebranie Sekcji Krajowej Węgla Brunatnego

 01

  W dniach 14-15 maja w Wieleniu odbyła się Sekcja Krajowa Węgla Brunatnego, do której decyzją marcowego Walnego Zebrania Delegatów przystąpiliśmy. Był to pierwszy nasz wyjazd na spotkanie z Bracią Górniczą. Zostaliśmy przez wszystkich delegatów przyjęci bardzo serdecznie. Czuliśmy się tak, jakbyśmy w Sekcji byli od zawsze.
   Zaproszonymi gośćmi Sekcji byli Przewodniczący SGiE NSZZ  „Solidarność” Kazimierz Grajcarek oraz Wiceprezes Zarządu PGE GiEK S.A. Stanisław Żuk.
Sprawozdanie z działalności Sekcji złożył Przewodniczący Wojciech Ilnicki. Po sprawozdaniu odbyła się dyskusja. Następnie głos zabrali zaproszeni goście. Mówili o sytuacji w górnictwie i energetyce. Podkreślili, że ważnym wyzwaniem dla tych branż jest polityka Unii Europejskiej. Omówili też perspektywy energetyki opartej na węglu kamiennym i brunatnym.
   Ostatnim punktem programu były wybory uzupełniające do Rady Sekcji. Spośród delegatów PGE Elektrowni Turów S.A. do Rady Sekcji Krajowej Węgla Brunatnego wybrani zostali Marek Stecyk i Jan Błażejewski. Za wspaniałą atmosferę, serdeczne przyjęcie, długie i rzeczowe dyskusje dziękujemy Braci Górniczej a w sposób szczególny naszym przyjaciołom z NSZZ „Solidarność” KWB Turów.