Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

     Informujemy, że w dniu 27.02.2018 r. zakończono w kołach/okręgach wybory do władz związku na kadencję 2018 – 2022.
     O wynikach wyborów w poszczególnych kołach/okręgach informowaliśmy na bieżąco obecnych przewodniczących, kół, których zobowiązaliśmy do przekazania tej informacji wszystkim członkom koła.
Informujemy również, iż termin Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów wyznaczono na dzień 16.03.2018 r.