Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów.
     W dniu 29 stycznia 2018r. rozpoczynają się wybory związkowe w okręgach/kołach na kadencję 2018r. - 2022r. Tak jak w poprzednich kadencjach, zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą Prezydium Komisji Międzyzakładowej przekształciło się na czas wyborów w Zakładową Komisję Wyborczą.
     Przewodniczącym Komisji został kol. Janusz Danel. Termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zostanie ustalony po zakończeniu wyborów we wszystkich okręgach/kołach i podany będzie do wiadomości członków związku osobnym komunikatem. O terminach wyborów w swoich okręgach/kołach, jak i sposobie przeprowadzenia wyborów, poinformowani zostali przewodniczący kół. W przypadku wyborów z tzw. „wędrującą urną” (wydziały pracujące w systemie lub łączone wydziały w różnych lokalizacjach) karty zgłoszeń kandydatów można pobierać u przewodniczącego koła, w biurze związku, od dnia ogłoszenia terminu wyborów w danym kole, jak również pobrać ze strony (w załączniku).  Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w kołach następuje na 2 dni przed ustalonym dniem głosowania.  W przypadku okręgów/kół, w których wybory będą przeprowadzone na zebraniu wyborczym, zgłoszenia dokonywane będą bezpośrednio na tym zebraniu.

Zgłoszenie