Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

01

     Strona społeczna w pełni podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i wnosi swój kategoryczny sprzeciw przeciwko kolejnym próbom tworzenia scentralizowanych obszarów…

Załącznik