Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

01

     Z okazji zacnego jubileuszu siedemdziesięciolecia, składamy całej załodze KWB Turów wyrazy szacunku i uznania za Wasz codzienny górniczy trud. Życzymy, aby Wasza codzienna, ciężka i ofiarna praca, dawała wiele satysfakcji zawodowej, szła w parze z bezpieczeństwem, oraz znajdowała odzwierciedlenie w godnej płacy. Niech Św. Barbara otacza Was i Wasze rodziny na co dzień opieką, zapewniając bezpieczeństwo komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.


Szczęść Wam Boże Bracia Górnicy


Organizacja Międzyzakładowa
NSZZ „Solidarność”
przy Elektrowni Turów