Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

01

     Uratowanych ponad pół tysiąca miejsc pracy spółki Eltur-Serwis w Bogatyni - to efekt długotrwałych trudnych negocjacji z władzami PGE GiEK oraz PGE w sprawie odstąpienia od pomysłu konsolidacji do znacznie mniejszego podmiotu jakim jest Top-Serwis. Obie są spółkami córkami PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna i obie świadczą usługi remontowe głównie na rzecz Elektrowni Turów w Bogatyni. Właśnie podpisano porozumienie w tej sprawie. Jak mówi przewodniczący NSZZ Solidarność Elektrowni Turów Marek Stecyk, związki pokazały, że są rozumnym i odpowiedzialnym partnerem dla którego dobro pracowników i gwarancja zatrudnienia są najważniejsze.

Źródło: http://muzyczneradio.com.pl/18763,wiadomosci,eltur-serwis-uratowany.html