Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

start

     26.03.2018r. dopełniony został ostatni formalny wymóg związany z wyborami władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów na kadencję 2018 – 2022. Tego dnia odbyło się bowiem pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków Komisji Międzyzakładowej naszego związku. Porządek posiedzenia przewidywał wybór w-ce przewodniczących oraz trzynastoosobowego składu Prezydium Komisji Międzyzakładowej i tak też się stało.

     Wszystkich zainteresowanych pełnymi wynikami wyborów do wszystkich szczebli władz naszego związku, odsyłam do zakładki „WŁADZE ZWIĄZKU”.

     Koleżanki i koledzy, pod wieloma względami wybory te były wyjątkowe, żeby nie powiedzieć kuriozalne! Proszę mi wierzyć, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką ilością pomówień, insynuacji, zarzutów, czy wręcz prób bezpośredniego ingerowania w pracę Komisji Wyborczej.

     Pozwólcie, że nie odniosę się do tych brudnych metod prowadzenia kampanii. Nie pokuszę się również o ocenę tych haniebnych działań.  Oceny dokonali delegaci podczas głosowania.

     Ja natomiast korzystając z okazji, chciałbym najserdeczniej jak mogę podziękować wszystkim tym, którzy nie dali się wciągnąć w tą brudną grę, nie poszli za tanim populizmem, nie zrazili się pomówieniami i do końca uczciwie pracowali zgodnie ze statutem, ordynacją wyborczą, wytycznymi Regionalnej Komisji Wyborczej, ale przede wszystkim w zgodzie z własnym sumieniem.

     Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój cenny głos. Zapewniam Was koleżanki i koledzy, że nie będzie to głos zmarnowany.


                                                    Z wyrazami szacunku Przewodniczący Marek Stecyk

Zdjęcia >>

Władze Związku >>