Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak.

Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski.

Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który funkcję tę pełnił do 2014r. W tym właśnie roku na przewodniczącego związku delegaci wybrali Marka Stecyka.

W 2023r. przewodniczącym po raz trzeci z rzędu wybrany został Marek Stecyk, który tę zaszczytną funkcję będzie pełnił przez najbliższe 5 lat.

 I po wyborach?

Władze Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ?Solidarność? przy Elektrowni Turów wybrane!

 

Koleżanki i Koledzy         

W celu przygotowania i przeprowadzenia wyborów władz statutowych naszej Organizacji Międzyzakładowej na kadencję 2023-2028, Komisja Międzyzakładowa w dniu 23 października powołała 13-osobową Międzyzakładową Komisję Wyborczą.

Dnia 03.11.2022 r. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza ukonstytuowała się oraz ustaliła harmonogram wyborczy. Na Przewodniczącego Komisji został wybrany Marcin Sznajder, a na Zastępcę Przewodniczącego Józef Litwa.

Zgodnie z ordynacją Wyborczą (§ 3 pkt. 2) i uchwałą Komisji Krajowej nr 4/22 podjęto decyzję, że Międzyzakładowa Komisja Wyborcza będzie działać od 01 listopada 2022 r. do końca kadencji 2023-2028. Międzyzakładowa Komisja Wyborcza postanowiła, że dokumenty (protokoły) dotyczące wyborów będą parafowane przez trzech członków Komisji.

Wybory w Kołach rozpoczęto 03 listopada 2022 roku, a zakończono

17 lutego 2023 roku. Wybory były przeprowadzono zgodnie z ustalonym harmonogramem przez Międzyzakładową Komisję Wyborczą.

W poszczególnych kołach wydziałowych wybrano:

Zarządy kół (Przewodniczących i Zastępcę Przewodniczącego).

Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów według klucza ?na każde rozpoczęte 10 członków przypada 1 mandat na Delegata?. W wyniku przeprowadzonych wyborów w 25 okręgach w głosowaniu tajnym wybrano 68 Delegatów na Międzyzakładowe Zebranie Delegatów. W 18 okręgach z powodu zmianowego charakteru pracy przeprowadzono wybory z ?urną?. 17 marca, w Sali widowiskowej Budynku ?A? odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów, na którym wybrano:

  • Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej.
  • Członków Komisji Międzyzakładowej.
  • Członków Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej.
  • Delegatów na Regionalny Zjazd Delegatów.
  • Delegatów do Krajowej Sekcji Węgla Brunatnego.

Ostatnim akcentem wyborów na kadencję 2023-2028 w naszej organizacji były wybory przeprowadzone w dniu 27 marca na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Komisji Międzyzakładowej.

W tajnych głosowaniach wybrano:

  • 13-to osobowy skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej
  • Zastępcę Przewodniczącego
  • Społecznego Zastępcę Przewodniczącego
  • Przedstawicieli do MKK(Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej)

Na tym ten swoisty maraton wyborczy naszej organizacji zakończono.

Wszystkim wybranym do władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ ?Solidarność? przy Elektrowni Turów gratulujemy i życzymy owocnej pracy na całą kadencję!

Więcej zdjęć TUTAJ

J.K.