Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.


Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /home/elturow/domains/solidarnoscelturow.pl/public_html/modules/mod_hot_newsflash/tmpl/default.php on line 20

Start

SŁAWOMIR WOCHNA - nasz kandydat do Rady Nadzorczej PGE GiEK S.A.

01

I po wyborach...

start

     26.03.2018r. dopełniony został ostatni formalny wymóg związany z wyborami władz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów na kadencję 2018 – 2022. Tego dnia odbyło się bowiem pierwsze posiedzenie nowo wybranych członków Komisji Międzyzakładowej naszego związku. Porządek posiedzenia przewidywał wybór w-ce przewodniczących oraz trzynastoosobowego składu Prezydium Komisji Międzyzakładowej i tak też się stało.

     Wszystkich zainteresowanych pełnymi wynikami wyborów do wszystkich szczebli władz naszego związku, odsyłam do zakładki „WŁADZE ZWIĄZKU”.

     Koleżanki i koledzy, pod wieloma względami wybory te były wyjątkowe, żeby nie powiedzieć kuriozalne! Proszę mi wierzyć, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką ilością pomówień, insynuacji, zarzutów, czy wręcz prób bezpośredniego ingerowania w pracę Komisji Wyborczej.

     Pozwólcie, że nie odniosę się do tych brudnych metod prowadzenia kampanii. Nie pokuszę się również o ocenę tych haniebnych działań.  Oceny dokonali delegaci podczas głosowania.

     Ja natomiast korzystając z okazji, chciałbym najserdeczniej jak mogę podziękować wszystkim tym, którzy nie dali się wciągnąć w tą brudną grę, nie poszli za tanim populizmem, nie zrazili się pomówieniami i do końca uczciwie pracowali zgodnie ze statutem, ordynacją wyborczą, wytycznymi Regionalnej Komisji Wyborczej, ale przede wszystkim w zgodzie z własnym sumieniem.

     Na zakończenie pragnę podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój cenny głos. Zapewniam Was koleżanki i koledzy, że nie będzie to głos zmarnowany.


                                                    Z wyrazami szacunku Przewodniczący Marek Stecyk

Zdjęcia >>

Władze Związku >>

Komunikat Komisji Wyborczej NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów.

     Informujemy, że w dniu 27.02.2018 r. zakończono w kołach/okręgach wybory do władz związku na kadencję 2018 – 2022.
     O wynikach wyborów w poszczególnych kołach/okręgach informowaliśmy na bieżąco obecnych przewodniczących, kół, których zobowiązaliśmy do przekazania tej informacji wszystkim członkom koła.
Informujemy również, iż termin Sprawozdawczo – Wyborczego Walnego Zebrania Delegatów NSZZ Solidarność przy Elektrowni Turów wyznaczono na dzień 16.03.2018 r.

...

01

Pogrzeb odbędzie się 23.02.2018r. na cmentarzu w Bogatyni o godzinie 14:00.

Wybory związkowe na kadencję 2018-2022 r.

Do wszystkich członków NSZZ „Solidarność” przy Elektrowni Turów.
     W dniu 29 stycznia 2018r. rozpoczynają się wybory związkowe w okręgach/kołach na kadencję 2018r. - 2022r. Tak jak w poprzednich kadencjach, zgodnie ze statutem i ordynacją wyborczą Prezydium Komisji Międzyzakładowej przekształciło się na czas wyborów w Zakładową Komisję Wyborczą.
     Przewodniczącym Komisji został kol. Janusz Danel. Termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego zostanie ustalony po zakończeniu wyborów we wszystkich okręgach/kołach i podany będzie do wiadomości członków związku osobnym komunikatem. O terminach wyborów w swoich okręgach/kołach, jak i sposobie przeprowadzenia wyborów, poinformowani zostali przewodniczący kół. W przypadku wyborów z tzw. „wędrującą urną” (wydziały pracujące w systemie lub łączone wydziały w różnych lokalizacjach) karty zgłoszeń kandydatów można pobierać u przewodniczącego koła, w biurze związku, od dnia ogłoszenia terminu wyborów w danym kole, jak również pobrać ze strony (w załączniku).  Zamknięcie przyjmowania zgłoszeń kandydatów w kołach następuje na 2 dni przed ustalonym dniem głosowania.  W przypadku okręgów/kół, w których wybory będą przeprowadzone na zebraniu wyborczym, zgłoszenia dokonywane będą bezpośrednio na tym zebraniu.

Zgłoszenie