Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak. Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski. Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który tę funkcję pełnił do 2014r, kiedy to na przewodniczącego wybrany został Marek Stecyk.

Od dnia 1.02.2022r. obowiązują nowe kwoty  świadczeń:

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

 

  1. 2 x w roku paczka na odwiedziny chorego członka związku w kwocie 130zł. Należy się po czternastym dniu zwolnienia lekarskiego. Pobranie paczki w czasie trwania zwolnienia lekarskiego
  2. Dla odchodzącego na emeryturę członka związku - 300zł.
  3. Dofinansowanie imprezy wydziałowej 100 zł raz w roku kalendarzowym.

 

Informujemy, że członkowie związku mogą ubiegać się 2 razy w roku o pomoc doraźną zwrotną w wysokości 1500zł. Pomoc ta podlega zwrotowi w 6 ratach miesięcznych.

Wnioski o pomoc doraźną zwrotną znajdują się TUTAJ, lub siedzibie związku.

 

ŚWIADCZENIA STATUTOWE – w oparciu o Uchwałę nr 5 XIX KZD.

                                                       Rozdział II - Zasiłki statutowe i zapomogi

 

  1.    Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka - 500zł.
  2.       Zapomoga z tytułu zgonu członka związku - 400zł.
  3.      Zapomoga z tytułu zgonu członka rodziny – 400zł.

Współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby

będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o zasiłek.