Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak.

Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski.

Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który funkcję tę pełnił do 2014r. W tym właśnie roku na przewodniczącego związku delegaci wybrali Marka Stecyka.

W 2023r. przewodniczącym po raz trzeci z rzędu wybrany został Marek Stecyk, który tę zaszczytną funkcję będzie pełnił przez najbliższe 5 lat.

Członkom OM NSZZ ?Solidarność? przy Elektrowni Turów oferujemy:

 • Bezpłatne porady prawne
 • Negocjujemy wyższe płace
 • Pomagamy w przypadku zaistnienia mobbingu, dyskryminacji czy złego traktowania
 • Organizujemy atrakcyjne szkolenia
 • 2 razy w roku paczkę na odwiedziny chorego członka naszego związku w kwocie 130zł.
 • Przysługuje po 14-tym dniu zwolnienia lekarskiego. Paczka na odwiedziny chorego może być pobrana wyłącznie w czasie trwania zwolnienia!
 • Nasi członkowie otrzymują rabat na zakup karnetów do klubów fitness w Bogatyni i Zgorzelcu
 • Członek związku ma możliwość otrzymania karty rabatowej ORLEN i BLISKA ze zniżką do 15%
 • Każdy członek naszego związku ma prawo ubiegać się o ?zwrotną pomoc doraźną? w wysokości 2 000 zł. Do zwrotu w maksymalnie 10-tu ratach miesięcznych.
 • Kobiety z naszego związku otrzymują upominek z okazji Dnia Kobiet w wysokości 100zł.
 • Członek związku ma prawo ubiegać się o zapomogę bezzwrotną na częściowe pokrycie kosztów leczenia, jak i na inne określone ustawą zdarzenia losowe.

 

  Wypłacamy zasiłki z tytułu:

 • urodzenia dziecka ? 500zł.
 • dofinansowanie do imprezy członka naszego związku, w wysokości 100 zł.
 • zgonu członka naszego związku ? 400zł.
 • zgonu członka rodziny: współmałżonka, rodziców, teściów, dziecka lub innej osoby będącej na wyłącznym utrzymaniu osoby występującej o świadczenie ? 400zł.
 • odejścia na emeryturę członka naszego związku ? 300zł.