Jednym z założycieli Związku Zawodowego "Solidarność" w Elektrowni Turów, oraz jego pierwszym przywódcą był Henryk Maćkowiak.

Kolejnym przewodniczącym został wybrany Eugeniusz Jaroszewski.

Przywództwo z jego rąk przejął Lucjan Krysmalski, który funkcję tę pełnił do 2014r. W tym właśnie roku na przewodniczącego związku delegaci wybrali Marka Stecyka.

W 2023r. przewodniczącym po raz trzeci z rzędu wybrany został Marek Stecyk, który tę zaszczytną funkcję będzie pełnił przez najbliższe 5 lat.

WYBORY, WYBORY, WYBORY...

           

Kolejny etap wybierania władz związku „nową kadencję ”mamy już za sobą. 26 maja 2023 w Mysłakowicach pod Jelenią Górą odbyło się XXXV Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność”.

Zgodnie z wieloletnią tradycją związkowe zebranie poprzedziła uroczysta msza święta w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach.

Najważniejszym punktem programu zebrania był wybór Przewodniczącego Regionu. Na kadencję 2023-2028  na Przewodniczącego Regionu Jeleniogórskiego NSZZ „Solidarność” wybrany został Franciszek Kopeć, któremu serdecznie gratulujemy! Wybór przewodniczącego poprzedziło odczytanie sprawozdania z działalności związku za okres od ostatniego WZD oraz udzielenie absolutorium za ten okres.

W zebraniu wzięło udział wielu znamienitych gości, z Piotrem Dudą, przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” na czele. Wśród gości byli również m.in. Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk, Bogdan Orłowski, przewodniczący Regionu Zagłębie Miedziowe, Krzysztof Nowicki, wiceprezes PKN Orlen, Sławomir Wochna, dyrektor KWB Turów.

J.K.

Więcej zdjęć TUTAJ.